Hướng dẫn về tiêu chuẩn và quy trình hợp xét cử đi học lớp nhận thức về Đảng, xét kết nạp Đảng cho đoàn viên

Nhóm: Đoàn TN - Hội SV Ngày ban hành: 25/01/2016 Lượt xem: 3459 lần

Văn bản đính kèm: Tải về. ( Định dạng file: pdf)

Thông báo mới
Tin Tuyển dụng