[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định buộc thôi học đối với sinh viên khóa 15, 16, 17, 18 học kỳ I năm học 2020-2021
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v khen thưởng sinh viên K29 - NN1, KH1 đã có thành tích trong học tập và rèn luyện môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 15, 16 và 17 học kỳ II năm học 2019-2020
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 14 học kỳ II năm học 2019-2020
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên khóa 14,15,16 và 17
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của SV khóa 14, 15 và 16 học kỳ II (2018-2019)
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v xét cảnh báo kết quả học tập đối với những sinh viên khóa 14,15 và 16 học kì II năm học 2018-2019.
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 14, 15 và 16.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 13,14,15 và 16 học kỳ I năm học 2018-2019
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 13,14,15 và 16.
« Previous123456Next »
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng