Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021 theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17,18

Nhóm: Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí Ngày ban hành: 13/05/2021 Lượt xem: 83485 lần

Văn bản đính kèm: Tải về. ( Định dạng file: pdf)

Thông báo mới
Tin Tuyển dụng