Thông báo v/v rà soát số tài khoản ngân hành đối với sinh viên được hưởng chế độ chính sách trong học kỳ I năm học 2017-2018

Nhóm: Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí Ngày ban hành: 22/12/2017 Lượt xem: 2603 lần
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng