[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo v/v chi trả tiền chi phí học tập năm học tập năm học 2014 - 2015 cho sinh viên khóa 8. 9
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo V/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 cho sinh viên các khoa 11, 12, 13, 14
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định V/v chi trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên các khóa 10, 11, 12, 13
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo số 2 v/v tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo đợt 02 năm 2016.
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo số 2 v/v tiếp nhận đơn xét hỗ trợ chi phí học tập đợt 02 năm 2016.
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2014-2015 cho SV khóa 10,11,12.
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo v/v nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2016.
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2015-2016 cho SV K13.
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2015-2016 cho SV K10, K11, K12.
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I & II năm học 2014-2015 cho SV khóa 10,11,12.
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng