Thông báo v/v tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh

Ngày ban hành: 19/01/2017 Lượt xem: 3480 lần
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng