[Lịch thi] Kế hoạch thi chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học của Trường Đại học Khoa học năm học 2021 - 2022
[Lịch thi] Thông báo v/v tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh
[Lịch thi] Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 13 học kỳ I năm học 2016 - 2017
[Lịch thi] Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 11 học kỳ I năm học 2016 - 2017
[Lịch thi] Thông báo điều chỉnh Lịch thi khóa 12 học kỳ I năm học 2016 - 2017
[Lịch thi] Thông báo điều chỉnh phòng thi học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 13
[Lịch thi] Điều chỉnh phòng thi học kỳ hè đợt 1 năm học 2015-2016
[Lịch thi] Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ hè đợt 2 năm học 2015-2016
[Lịch thi] Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ hè đợt 1 năm học 2015-2016
[Lịch thi] Thông báo lịch thi HK năm học 2015-2016 lớp Luật và Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành.
« Previous1234Next »
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng