[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH ngành Khoa học thư viện (khóa học 2013-2016)- đợt tháng 04 năm 2016.
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH ngành Khoa học Thư viện (khóa học 2013-2016)- đợt tháng 04 năm 2016.
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ VLVH ngành Công tác xã hội (Khóa học 2011-2016) - đợt tháng 03 năm 2016.
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh.
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2016 cho 92 sinh viên.
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của SV khóa 10,11, 12 học kỳ II năm học 2014-2015.
[Kết quả học tập] Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học đợt tháng 9 năm 2015
[Kết quả học tập] Kết quả thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt tháng 9 năm 2015
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng