[Kết quả học tập] Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 11 năm 2016 2
[Kết quả học tập] Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 11 năm 2016
[Kết quả học tập] Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 11 năm 2016
[Kết quả học tập] Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đối với sinh viên đợt tháng 10 năm 2016
[Kết quả học tập] Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đối với sinh viên đọt tháng 6 năm 2016
[Kết quả học tập] Quyết định V/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 10 học kỳ II năm học 2015-2016
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vùa làm vừa học ngành Khoa học thư viện (khóa học 2015-2016) - đợt tháng 4 năm 2
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 10(2012-2016) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất.
[Kết quả học tập] Danh sách sinh viên K10 (Khóa học 2012-2016) không đạt giáo dục thể chẩt
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ VLVH ngành Công tác xã hội (Khóa học 2011-2016) - đợt tháng 03 năm 2016.
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng