[Lịch học] V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp năm học 2019-2020.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v xét cảnh báo kết quả học tập đối với những sinh viên khóa 14,15 và 16 học kì II năm học 2018-2019.
[Thông báo khác] Kê khai thông tin Nội - Ngoại trú năm học 2019 - 2020
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 của sinh viên.
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 14, 15 và 16.
[Thông báo khác] V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2019 đối với sinh viên khóa 9, 10 ,11, 12 và 13 hệ chính quy.
[Lịch học] Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên đầu khóa học.
[Đoàn TN - Hội SV] Danh sách các CLB sinh viên Trường Đại học Khoa học
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP&AN
[Thông báo khác] V/v làm thủ tục và cấp phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp T6/2019.
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng