[Lịch học] Thông báo v/v tổ chức Sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa học.
[Thông báo khác] V/v công tác sinh viên cuối khóa năm 2019, hệ chính quy.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Chương trình trại hè Anh ngữ 2019 tại ĐH Bách Khoa Laguna-Philippines.
[Thông báo khác] Thông báo sinh viên khóa 9,10,11,12 nhận bằng tốt nghiệp.
[Thông báo khác] THÔNG BÁO: Nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2019 đối với sinh viên khóa 9, 10, 11, 12 và 13 hệ chính quy
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 13,14,15 và 16 học kỳ I năm học 2018-2019
[Thông báo khác] KHAI BÁO THÔNG TIN NỘI - NGOẠI TRÚ HỌC KỲ 2 2018 - 2019
[Thông báo khác] Tổ chức lễ hội COLOR ME RUN 2019
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] V/v giới thiệu các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019.
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 13,14,15 và 16.
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng