[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020-2021 theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17.
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17.
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên Khóa 15,16 và 17 học kỳ II năm học 2019-2020
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 15, 16 và 17 học kỳ II năm học 2019-2020
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17
[Thông báo khác] Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa 18.
[Thông báo khác] V/v thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cướp tài sản; trộm cắp tài sản
[Thông báo khác] V/v tiếp tục thực hiện các biện pháo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên các khóa 15, 16, 17 ,18.
[Thông báo khác] Quyết định v/v cử sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng.
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng