[Thông báo khác] V/v triển khai hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp năm 2020
[Thông báo khác] Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống cướp, cướp giật tài sản, xâm hại trẻ em
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định về việc miễn giảm học phí học ký II năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung) cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14, 15, 16, 17
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định về việc chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 (Đợt bổ sung) theo Thông tư liên tịch số 35 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14, 15, 16, 17
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định về việc chi trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2019 - 2020 (Đợt bổ sung) cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14, 15, 16, 17
[Thông báo khác] Tham dự cuộc thi " ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2020"
[Thông báo khác] V/v hướng dẫn quy đổi điểm tiếng Anh cho sinh viên các khóa hệ đào tạo đại học chính quy.
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo v/v tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2020 bằng hình thức trực tuyến và qua đường bưu điện trong học kỳ II năm học 2019-2020
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên khóa 14,15,16 và 17
[Lịch học] Thông báo v/v tiếp tục cho người học nghỉ học do dịch bênh Covid-19
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng