[Lịch học] Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên đầu khóa học.
[Đoàn TN - Hội SV] Danh sách các CLB sinh viên Trường Đại học Khoa học
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP&AN
[Thông báo khác] V/v làm thủ tục và cấp phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp T6/2019.
[Thông báo khác] V/v tham dự: Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa 2015-2019
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 06 năm 2019.
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ II năm học 2018-2019. K13
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo về việc nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2019.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 13, 14, 15 và 16 học kỳ I năm học 2018 - 2019.
[Thông báo khác] V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 13 và khóa 14.
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng