[Thông báo khác] Thông báo Kết thúc môn học Giáo dục quốc phòng an ninh Khóa 28 - KH1
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v miễm, giảm học phí học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020 theo Nghị định số 57 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17.
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020 theo Thông tư liên tịch số 35 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 14, 15 và 16 học kỳ II năm học 2018-2019.
[Lịch học] Thông báo kế hoạch học môn học GDQP và AN Khóa 28 - KH1
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của SV khóa 14, 15 và 16 học kỳ II (2018-2019)
[Lịch học] Quyết định v/v điều động sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng. 2019 - 2020
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2019.
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng