[Thông báo khác] Thông báo v/v chuẩn bị nghỉ Tết Mậu Tuất năm 2018 đối với sinh viên ở nội trú
[Thông báo khác] Thông báo v/v lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên bằng phần mềm khảo sát trực tuyến
[Lịch học] Thông báo kế hoạch học tập môn GDQP và AN Khóa 26 - Đại học Khoa học.
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập HK I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v thông báo danh sách sinh viên K12,13,14,15 vi phạm quy chế thi học kỳ I (2017-2018)
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo v/v tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2018
[Thông báo khác] V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2018 đối với sinh viên khóa 8,9,10 và 11 hệ chính quy
[Thông báo khác] V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện HK I năm học 2017-2018 đối với sinh viên khóa 12,13 và 14
[Lịch học] Quyết định v/v điều động sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng
« Previous123...50Next »