[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] V/v thông báo mức thu học phí môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2018-2019
[Lịch học] Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2018-2019
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo về việc nộp học phí còn nợ của sinh viên.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 12 năm học 2014-2018
[Thông báo khác] V/v chuẩn bị lễ Tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018
[Kết quả học tập] Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 6 năm 2018.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm vi phạm Quy định Công tác HSSV
[Thông báo khác] Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi sinh viên cuối khóa về hoạt động đào tạo của nhà trường - học kỳ 2, năm học 2017 - 2018.
[Lịch học] Thông báo Kế hoạch Đăng ký Học lại, thi lại môn học GDQP và AN năm học 2017-2018 (Bổ sung)
[Thông báo khác] Thông báo danh sách sinh viên K12,13,14,15 vi phạm quy chế thi học kỳ II (2017-2018)
« Previous123...53Next »
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng