[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo về việc đơn xin rút học phí đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018.
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v khen thưởng sinh viên Giỏi, Xuất sắc năm học 2017-2018.
[Thông báo khác] V/v khai báo thông tin sinh viên ở Nội - Ngoại trú năm học 2018-2019.
[Kết quả học tập] V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018 đối với sinh viên khóa 9, 10, 11 và 12 hệ chính quy.
[Thông báo khác] KHAI BÁO THÔNG TIN NỘI - NGOẠI TRÚ NĂM HỌC 2018 - 2019
[Thông báo khác] Thông báo v/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2018-2019.
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên các khóa 13,14,15,16
[Lịch học] Quyết định về việc điều động bổ sung sinh viên đi học Giáo dục Quốc phòng.
[Lịch học] Thông báo Kế hoạch học tập môn GDQP & AN Khóa 27 - Đại học Khoa học
« Previous123...55Next »
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng