[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định về việc chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 13,14,15,16.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 13,14 và 15 học kỳ II năm học 2017-2018.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 của sinh viên
[Thông báo khác] V/v thu bảo hiểm y tế bắt buộc cho sinh viên.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v khen thưởng sinh viên K27 - KH1, VB1 đã có thành tích trong học tập và rèn luyện môn GDQP&AN.
[Kết quả học tập] Thông báo kết quả học tập môn học GDQP AN K27 - KH1.
[Kết quả học tập] Quyết định vv công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP, AN.
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 10 năm 2018.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc khen thưởng sinh viên có thành tích trong cuộc thi "Tái chế nhựa phế liệu" năm 2018 tại tỉnh Thái Nguyên.
[Thông báo khác] Quyết định về việc công nhận Ban cán sự các lớp sinh viên năm học 2018-2019.
« Previous123...56Next »
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng