[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 14 học kỳ II năm học 2019-2020
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP, AN
[Thông báo khác] V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 với sinh viên đầu năm học mới
[Lịch học] Kế hoạch v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2020-2021.
[Thông báo khác] V/v bổ sung hình thức nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy.
[Thông báo khác] V/v triển khai hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp năm 2020
[Thông báo khác] Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống cướp, cướp giật tài sản, xâm hại trẻ em
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định về việc miễn giảm học phí học ký II năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung) cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14, 15, 16, 17
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định về việc chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 (Đợt bổ sung) theo Thông tư liên tịch số 35 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14, 15, 16, 17
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định về việc chi trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2019 - 2020 (Đợt bổ sung) cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14, 15, 16, 17
« Previous123...62Next »
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng