[Khen thưởng - kỷ luật] V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 13,14,15 và 16.
[Kết quả học tập] Thông báo kết quả học tập môn học GDQP,AN K27 - NN1
[Thông báo khác] V/v nộp đơn xét nghiệp đợt tháng 03 năm 2019 đối với sinh viên khóa 9, 10,11 và 12 hệ chính quy
[Thông báo khác] Thông báo v/v chuẩn bị nghỉ Tết Kỷ Hợi năm 2019 đối với sinh viên ở nội trú.
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] [THÔNG BÁO] Tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2019.
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 13,14,15,16.
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kì I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 13,14,15,16
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định về việc chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 13,14,15,16.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 13,14 và 15 học kỳ II năm học 2017-2018.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 của sinh viên
« Previous123...57Next »
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng