[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v nhận đơn xin rút học phí đối với sinh viên đã hoàn thành chương trình học.
[Thông báo khác] Ban hành Điều lệ Giải Vovinam sinh viên toàn quốc lần thứ I năm 2018
[Thông báo khác] V/v thông báo sinh viên khóa 8, 9, 10 và 11 nhận bằng tốt nghiệp.
[Khen thưởng - kỷ luật] QĐ v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV (Buộc thôi học)
[Khen thưởng - kỷ luật] QĐ v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV (Cảnh cáo trước toàn trường)
[Khen thưởng - kỷ luật] QĐ v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV (Khiển trách trước toàn trường)
[Khen thưởng - kỷ luật] QĐ v/v xét buộc thôi học đối với sinh viên khóa 12,13 và 14 học kỳ I năm học 2017 - 2018
[Thông báo khác] V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên khóa 12
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP, AN
[Thông báo khác] Phòng, tránh học sinh, sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng
« Previous123...52Next »
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng