Quyết định Ban hành " Quy định về công nhận chuyển đổi kết quả học tập đã tích lũy của người học được bảo lưu khi theo học các chương trình đào tạo liên thông của Trường ĐHKH- ĐHTN"

Danh mục: Quyết định Ngày ban hành: 18/02/2019 Lượt xem: 1612 lần
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng