[Thông báo khác] Khảo sát hài lòng của sinh viên đối với nhiệm vụ chức năng của Phòng Công tác HSSV
[Thông báo khác] Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí đối với sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2021
[Thông báo khác] Thông báo về việc lùi thời gian nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy
[Thông báo khác] Thông báo về việc tạm dừng xuống trường do dịch bệnh Covid-19
[Thông báo khác] Thông báo về một số nhiệm vụ của cử tri khi tham gia bầu cử
[Thông báo khác] Thông báo V/v phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" và giáo phái "Ân điển cứu rỗi"
[Thông báo khác] Thông báo về việc kích hoạt lại các tài khoản Agribank của sinh viên đã bị tạm khóa
[Thông báo khác] Thông báo v/v rà soát, thống kê số lượng người học có liên quan đến dịch COVID-19
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15, 16, 17, 18
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021 theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17,18
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng