[Thông báo khác] Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập đối với các sinh viên hệ chính quy khóa 15,16,17,18 học kỳ I năm học 2020-2021
[Thông báo khác] Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2021
[Thông báo khác] Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-Dắc-Xtan năm 2021
[Thông báo khác] Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga năm 2021
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2021.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021 của sinh viên các Khóa.
[Thông báo khác] V/v cung cấp tài khoản Microft Office 365 cho sinh viên
[Thông báo khác] V/v bổ sung hình thức nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy
[Lịch học] V/v triển khai dạy học trực tuyến hệ ĐHCQ học kỳ II năm học 2020-2021
[Thông báo khác] V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy.
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng