[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021 theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17,18
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định về việc chi trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2020 - 2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15, 16, 17, 18
[Lịch thi] Kế hoạch thi chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học của Trường Đại học Khoa học năm học 2021 - 2022
[Thông báo khác] Thông báo về việc tiếp tục triển khai công tác bầu cử trong điều kiện học tập trực tuyến
[Thông báo khác] Thông báo về việc tạm dừng xuống trường do dịch bệnh Covid-19
[Thông báo khác] Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định buộc thôi học đối với sinh viên khóa 15, 16, 17, 18 học kỳ I năm học 2020-2021
[Thông báo khác] Thông báo tuyển dụng
[Thông báo khác] Hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm...
[Thông báo khác] Thông báo V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng