[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2015-2016 (đợt 02) cho sinh viên các khóa 10, 11, 12, 13
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định V/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2015-2016 (Đợt 2) cho sinh viên chính quy các khóa 10, 11, 12, 13
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định V/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2015-2016 (Đợt 2) cho sinh viên chính quy các khóa 10, 11, 12, 13
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho SV khóa 10,11,12 và 13 học kỳ I năm học 2015-2016.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo về việc kiểm tra danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng kỳ I năm 2015-2016.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định v/v miễn, giảm học phí HK II năm học 2015-2016 (Đợt 01) cho sinh viên K10, K11, K12.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định v/v miễn, giảm học phí HK II năm học 2015-2016 (Đợt 01) cho sinh viên K13.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định v/v chi sinh hoạt phí năm 2016 đối với Lưu học sinh Lào (diện Hiệp định).
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2014-2015 (Đợt 01) cho sinh viên các khóa 10,11,12.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2014-2015 (Đợt 01) cho sinh viên các khóa 10,11,12.
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng