[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 13, 14, 15 và 16 học kỳ I năm học 2018 - 2019.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Chương trình trại hè Anh ngữ 2019 tại ĐH Bách Khoa Laguna-Philippines.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] V/v giới thiệu các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 13,14 và 15 học kỳ II năm học 2017-2018.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 của sinh viên
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo về việc đơn xin rút học phí đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] V/v thông báo mức thu học phí môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2018-2019
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo về việc nộp học phí còn nợ của sinh viên.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định vv cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 12, 13, 14 và 15 học kỳ I năm học 2017 - 2018
« Previous123...9Next »
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng