[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] V/v thông báo mức thu học phí môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2018-2019
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo về việc nộp học phí còn nợ của sinh viên.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định vv cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 12, 13, 14 và 15 học kỳ I năm học 2017 - 2018
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v nhận đơn xin rút học phí đối với sinh viên đã hoàn thành chương trình học.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] V/v thông báo buổi giới thiệu học bổng của Chính phủ Úc
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2018
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Vv giới thiệu Chương trình học bổng của Chính phủ Australia.
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng