Temporary Development Analyst / Nhân viên Phát triển phân tích (1 năm) Virbac Vietnam Company Limited

Ngày ban hành: 24/02/2021 Lượt xem: 438290 lần

NGUỒN https://careerbuilder.vn/

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Belonging to Research, Development & Licensing (RDL) Asia Department and reporting directly to Senior Development Analyst, this position has the following key mission:

 • To conduct analysis for raw material, intermediate and finished products (using HPLC, GC, physical property experiments etc.) in accordance with GxP, safety rules and timeline

 • To perform the method validation

 • To perform the transfer of analytical method to Quality control Laboratory

 • To prepare the protocols and reports for method validation, method transfer, and document experimental activities.

 • To follow up the maintenance and calibration schedule of equipment as assignment

 • To provide online analytical support to other teams for process development

 • To prepare Standard Operating Procedure, Work Instruction, test record form for Lab management in compliance with GxP.

**********************************

Trực thuộc Phòng Nghiên cứu, Phát triển & Đăng ký Sản phẩm (RDL) Châu Á và báo cáo trực tiếp cho Nhân viên Phát triển cấp cao phương pháp phân tích, vị trí này có các nhiệm vụ chính sau:

 • Tiến hành phân tích nguyên liệu thô, sản phẩm trung gian và thành phẩm (sử dụng HPLC, GC, thí nghiệm tính chất vật lý, v.v.) tuân theo GxP, các quy tắc an toàn và theo lịch trình đã định

 • Thực hiện thẩm định phương pháp phân tích

 • Thực hiển chuyển giao phương pháp cho phòng kiểm tra chất lượng (QC)

 • Soạn thảo các đề cương và báo cáo thẩm định phương pháp, chuyển giao phương pháp và các hoạt động thử nghiệm khác.

 • Theo dõi lịch bảo trì và hiệu chuẩn thiết bị đã được phân công.

 • Hỗ trợ chuyên môn cho đội nhóm khác để phát triển quy trình phân tích.

 • Soạn thảo Quy trình thao tác chuẩn, Hướng dẫn làm việc, biểu mẫu kiểm tra quản lý phòng thí nghiệm tuân thủ GxP.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Chemistry/ Pharmacy or scientific degree with strong chemistry content

 • Have experience in analytical technique and in pharmaceutical ingredients/ products qualification and quantification methods.

 • Good knowledge/experience of analytical instrumentation and qualification procedures, i.e. GC, HPLC, GL, MS, ICP, UV-Vis, FTIR, Particle size analyzer…

 • Ability to work under pressure, teamwork, determined

 • Strong analytical and problem-solving ability; Excellent planning and time management skills

 • Good at English communication & IT skills (Ms Word, Excel, Access…).

*************************************

 • Tốt nghiệp đại học ngành Hóa, Dược hoặc các ngành nghiên cứu khoa học, nội dung học liên quan đến ngành Hóa. 

 • Có kinh nghiệm về kỹ thuật phân tích và các phương pháp định lượng/ định lượng sản phẩm và định lượng dược liệu. 

 • Kiến thức tốt/ kinh nghiệm về thiết bị phân tích và quy trình thẩm định, ví dụ: GC, HPLC, GL, MS, ICP, UV-Vis, FTIR, máy phân tích kích thước hạt….

 • Khả năng chịu được áp lực công việc, khả năng làm việc nhóm, quyết tâm

 • Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt; Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian xuất sắc

 • Sử dụng tốt tiếng Anh giao tiếp và thao tác trên các phần mềm MS Word, Excel, Access là một ưu điểm.

THÔNG TIN KHÁC

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

 

Thông báo mới
Tin Tuyển dụng