Công ty: SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS VIỆT NAM Tuyển dụng nhân viên PHÁP CHẾ

Ngày ban hành: 16/08/2018 Lượt xem: 1364720 lần
CÔNG TY: SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS VIỆT NAM TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ
YÊU CẦU:
Đã có chứng chỉ hành nghề Luật sư,
Kinh nghiệm 2 - 3 năm làm tại Văn phòng luật sư/ doanh nghiệp.
Tiếng Anh chỉ cần đủ để giao tiếp + Review Hợp đồng.
Thông tin liên hệ:
Mail: hongmay.pham@samsung.com
Sdt: 0904411990
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng