Thông báo v/v tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2020 bằng hình thức trực tuyến và qua đường bưu điện trong học kỳ II năm học 2019-2020

Nhóm: Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí Ngày ban hành: 31/03/2020 Lượt xem: 20963 lần
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng