Thông báo v/v tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2020.

Nhóm: Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí Ngày ban hành: 13/01/2020 Lượt xem: 36213 lần
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng