Thông báo v/v rà soát số tài khoản ngân hàng đối với sinh viên được hưởng chế độ chính sách trong học kỳ II năm học 2016-2017

Nhóm: Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí Ngày ban hành: 19/08/2017 Lượt xem: 2506 lần
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng