Thông báo v/v nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2016.

Nhóm: Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí Ngày ban hành: 12/01/2016 Lượt xem: 10253 lần

Văn bản đính kèm: Tải về. ( Định dạng file: pdf)

Thông báo mới
Tin Tuyển dụng