Thông báo V/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 cho sinh viên các khoa 11, 12, 13, 14

Nhóm: Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí Ngày ban hành: 13/09/2016 Lượt xem: 3025 lần

Văn bản đính kèm: Tải về. ( Định dạng file: pdf)

Thông báo mới
Tin Tuyển dụng