Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020-2021 theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17.

Nhóm: Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí Ngày ban hành: 05/11/2020 Lượt xem: 35341 lần
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng