Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2015-2016 đối với sinh viên khóa 10,11,12.

Nhóm: Thông báo khác Ngày ban hành: 12/01/2016 Lượt xem: 23107 lần

Văn bản đính kèm: Tải về. ( Định dạng file: pdf)

Thông báo mới
Tin Tuyển dụng