Thông báo v/v thực hiện chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đối với SV cử tuyển và diện 30a, 3T hệ chính quy.

Nhóm: Thông báo khác Ngày ban hành: 27/01/2016 Lượt xem: 7824 lần

Văn bản đính kèm: Tải về. ( Định dạng file: pdf)

Thông báo mới
Tin Tuyển dụng