Thông báo V/v phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" và giáo phái "Ân điển cứu rỗi"

Nhóm: Thông báo khác Ngày ban hành: 14/05/2021 Lượt xem: 197068 lần

Văn bản đính kèm: Tải về. ( Định dạng file: pdf)

Thông báo mới
Tin Tuyển dụng