Thông báo V/v báo cáo về tình hình phối hợp với các cơ sở sử dụng lao động, công ty, doanh nghiệp ... trong việc tạo cơ hội thực tập, thực hành, tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp

Nhóm: Thông báo khác Ngày ban hành: 28/12/2015 Lượt xem: 39023 lần

Văn bản đính kèm: Tải về. ( Định dạng file: pdf)

Thông báo mới
Tin Tuyển dụng