[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2021.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021 của sinh viên các Khóa.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2020.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 14, 15 và 16 học kỳ II năm học 2018-2019.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2019.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 của sinh viên.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo về việc nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2019.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 13, 14, 15 và 16 học kỳ I năm học 2018 - 2019.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Chương trình trại hè Anh ngữ 2019 tại ĐH Bách Khoa Laguna-Philippines.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] V/v giới thiệu các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019.
« Previous123...10Next »
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng