QUYẾT ĐỊNH: 924/QĐ-ĐHKH Ban hành quy định về việc hướng dẫn quy đổi, công nhận đạt chuẩn đầu ra về tiếng Anh đối với sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Khoa học

Danh mục: Quyết định Ngày ban hành: 25/09/2018 Lượt xem: 885 lần
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng