THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH VỀ CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÔNG LẬP DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ X

Danh mục: Quy định Ngày ban hành: 17/06/2020 Lượt xem: 339 lần
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng