[Thông báo khác] Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi sinh viên cuối khóa về hoạt động đào tạo của nhà trường - học kỳ 2, năm học 2017 - 2018.
[Lịch học] Thông báo Kế hoạch Đăng ký Học lại, thi lại môn học GDQP và AN năm học 2017-2018 (Bổ sung)
[Thông báo khác] Thông báo danh sách sinh viên K12,13,14,15 vi phạm quy chế thi học kỳ II (2017-2018)
[Kết quả học tập] Quyết định về việc công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 12 (2014-2018) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất.
[Thông báo khác] Thông báo v/v Đăng ký và bàn giao chỗ ở tại Ký túc xá chuẩn bị chỗ ở vào hè năm 2018 và năm học 2018 - 2019
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định vv cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 12, 13, 14 và 15 học kỳ I năm học 2017 - 2018
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v nhận đơn xin rút học phí đối với sinh viên đã hoàn thành chương trình học.
[Thông báo khác] Ban hành Điều lệ Giải Vovinam sinh viên toàn quốc lần thứ I năm 2018
[Thông báo khác] V/v thông báo sinh viên khóa 8, 9, 10 và 11 nhận bằng tốt nghiệp.
[Khen thưởng - kỷ luật] QĐ v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV (Buộc thôi học)
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng