[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kì I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 13,14,15,16
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định về việc chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 13,14,15,16.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 13,14 và 15 học kỳ II năm học 2017-2018.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 của sinh viên
[Thông báo khác] V/v thu bảo hiểm y tế bắt buộc cho sinh viên.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v khen thưởng sinh viên K27 - KH1, VB1 đã có thành tích trong học tập và rèn luyện môn GDQP&AN.
[Kết quả học tập] Thông báo kết quả học tập môn học GDQP AN K27 - KH1.
[Kết quả học tập] Quyết định vv công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP, AN.
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 10 năm 2018.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc khen thưởng sinh viên có thành tích trong cuộc thi "Tái chế nhựa phế liệu" năm 2018 tại tỉnh Thái Nguyên.
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng