Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2014-2015 cho SV khóa 10,11,12.

Nhóm: Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí Ngày ban hành: 25/01/2016 Lượt xem: 3416 lần

Văn bản đính kèm: Tải về. ( Định dạng file: pdf)

Thông báo mới
Tin Tuyển dụng