[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo về việc chi trả tiền trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm 2016
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo về việc tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2017
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo V/v thanh toán tiền học phí cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo chi trả tiền chi phí học tập năm học 2014, 2015, 2016 cho SV khóa 11, 12, 13 (đợt 2).
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo về việc bổ sung hồ sơ chế độ chính sách cho sinh viên các khóa 10, 11, 12, 13, 14 trong học kỳ I năm học 2015 - 2016
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo về việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ chế độ chính sách năm học 2016 - 2017 cho sinh viên lớp Luật Hà Giang K13
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định về việc chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Đợt 1) cho sinh viên các khóa 11, 12, 13, 14
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo v/v chi trả tiền chi phí học tập năm học tập năm học 2014 - 2015 cho sinh viên khóa 8. 9
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo V/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 cho sinh viên các khoa 11, 12, 13, 14
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định V/v chi trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên các khóa 10, 11, 12, 13
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng