[Thông báo khác] V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2018 đối với sinh viên khóa 8,9,10 và 11 hệ chính quy
[Thông báo khác] V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện HK I năm học 2017-2018 đối với sinh viên khóa 12,13 và 14
[Thông báo khác] V/v tiếp tục thực hiện Nghị định 36/2009 NĐ-CP; Pháp lệnh 16/2001/UBTVQH 12; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg; Quyết định số 464/QĐ-BNV
[Thông báo khác] V/v kiểm tra, đối chiếu sinh viện hết hạn bảo lưu, tạm dừng tiến độ học tập
[Thông báo khác] THÔNG BÁO về việc kiểm tra nề nếp học tập, rèn luyện và nếp sống văn hóa
[Thông báo khác] Thông báo v/v làm thẻ sinh viên đợt 2 năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 15
[Thông báo khác] V/v khai báo thông tin nội, ngoại trú học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên
[Thông báo khác] Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 15 năm học 2017-2018.
[Thông báo khác] Thông báo tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông năm 2017
[Thông báo khác] Thông báo V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 9 năm 2017
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng