[Thông báo khác] V/v triển khai hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp năm 2020
[Thông báo khác] Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống cướp, cướp giật tài sản, xâm hại trẻ em
[Thông báo khác] Tham dự cuộc thi " ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2020"
[Thông báo khác] V/v hướng dẫn quy đổi điểm tiếng Anh cho sinh viên các khóa hệ đào tạo đại học chính quy.
[Thông báo khác] V/v tạm hoãn nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy.
[Thông báo khác] V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy.
[Thông báo khác] V/v thông báo sinh viên khóa 9,10, 11, 12, 13, 14 nhận bằng tốt nghiệp
[Thông báo khác] Thông báo Kết thúc môn học Giáo dục quốc phòng an ninh Khóa 28 - KH1
[Thông báo khác] Kê khai thông tin Nội - Ngoại trú năm học 2019 - 2020
[Thông báo khác] V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2019 đối với sinh viên khóa 9, 10 ,11, 12 và 13 hệ chính quy.
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng