[Thông báo khác] Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện, hình thức đào tạo VLVH (Học tại Đại học Khoa học).
[Thông báo khác] Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện, hình thức đào tạo VLVH(Đại học Vinh).
[Thông báo khác] Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện, hình thức đào tạo VLVH (Trung cấp kinh tế kỹ thuật & tại chức Ninh Bình).
[Thông báo khác] Thông v/v trả sách quá hạn của sinh viên đến 31/12/2015.
[Thông báo khác] Thông báo v/v nộp bổ sung hồ sơ đối với SV Khóa 10, 11, 12.
[Thông báo khác] Quyết định v/v cho SV Dương Thị Hoa dừng tiến độ học tập.
[Thông báo khác] Quyết định v/v cho SV Bùi Thị Xuân dừng tiến độ học tập.
[Thông báo khác] Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2015-2016 đối với sinh viên khóa 10,11,12.
[Thông báo khác] Quyết định v/v cho SV Đàm Thị Hà thôi học.
[Thông báo khác] Quyết định v/v cho SV Đồng Đại Lâm thôi học.
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng