[Khen thưởng - kỷ luật] V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 14, 15 và 16.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 13,14,15 và 16 học kỳ I năm học 2018-2019
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 13,14,15 và 16.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v khen thưởng sinh viên K27 - KH1, VB1 đã có thành tích trong học tập và rèn luyện môn GDQP&AN.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc khen thưởng sinh viên có thành tích trong cuộc thi "Tái chế nhựa phế liệu" năm 2018 tại tỉnh Thái Nguyên.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 13,14 và 15 năm học 2017-2018.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc khen thưởng đối với tập thể Xuất sắc, tập thể Tiên tiến năm học 2017-2018.
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v khen thưởng sinh viên Giỏi, Xuất sắc năm học 2017-2018.
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v tổ chức đành giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2017-2018, đối với sinh viên khóa 13,14 và 15.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 12 năm học 2014-2018
« Previous12345Next »
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng