[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 14 học kỳ II năm học 2019-2020
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên khóa 14,15,16 và 17
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của SV khóa 14, 15 và 16 học kỳ II (2018-2019)
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v xét cảnh báo kết quả học tập đối với những sinh viên khóa 14,15 và 16 học kì II năm học 2018-2019.
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 14, 15 và 16.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 13,14,15 và 16 học kỳ I năm học 2018-2019
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 13,14,15 và 16.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v khen thưởng sinh viên K27 - KH1, VB1 đã có thành tích trong học tập và rèn luyện môn GDQP&AN.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc khen thưởng sinh viên có thành tích trong cuộc thi "Tái chế nhựa phế liệu" năm 2018 tại tỉnh Thái Nguyên.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 13,14 và 15 năm học 2017-2018.
« Previous123456Next »
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng