Đề nghị miễn, giảm học phí

Lượt xem: 211 lần

TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI PHÒNG CT HSSV:

-    Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thanh Huyền

-    Địa chỉ: phòng 115, nhà Hiệu bộ trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

-    Điện thoại: (+84) 208 3904 319
-    E-mail: cthssv@tnus.edu.vn

1. Cách thức và trình tự thực hiện:

            + Bước 1: Theo kế hoạch hàng năm, phòng CT HSSV ra thông báo tiếp nhận hồ sơ;

            + Bước 2: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ theo đối tượng (xem chi tiết bên dưới);

            + Bước 3: GVCN các lớp thu và tổng hợp hồ sơ của sinh viên lớp mình phụ trách;

            + Bước 4: Trợ lý CT HSSV các Khoa/Bộ môn thu và tổng hợp hồ sơ của sinh viên thuộc Khoa/Bộ môn mình và gửi về phòng CT HSSV;

            + Bước 5: Phòng CT HSSV tổng hợp hồ sơ của sinh viên toàn Trường;

            + Bước 6: Hội đồng xét miễn giảm học phí của Nhà trường họp xét và ra quyết định.

Lưu ý: Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo.

 

2. Các đối tượng được miễn học phí:

a) Đối tượng 1: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005. Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng. Cụ thể:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh;

b) Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

 

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị miễn học phí (Mẫu đơn tại website  http://std.tnus.edu.vn/uploads/files/bieu-mau/cong-tac-hssv/2017/Mau_Don_xin_MHP.pdf )

+ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng;

+ Giấy  khai sinh bản sao;

+ Bản sao chứng thực sổ trợ cấp (nếu có).

 

b) Đối tượng 2: Sinh viên thuộc đối tượng được bảo trợ xã hội không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ (Nghị định có tại website cổng sinh viên http://http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/nghi-dinh-so-136-2013-nd-cp-ngay-21-10-2013-534 )

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị miễn học phí (Mẫu đơn tại website  http://std.tnus.edu.vn/uploads/files/bieu-mau/cong-tac-hssv/2017/Mau_Don_xin_MHP.pdf )

+ Giấy  khai sinh bản sao;

+ Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện về tình trạng được bảo trợ xã hội không có nguồn nuôi dưỡng của đối tượng.

 

c) Đối tượng 3: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị miễn học phí (Mẫu đơn tại website  http://std.tnus.edu.vn/uploads/files/bieu-mau/cong-tac-hssv/2017/Mau_Don_xin_MHP.pdf )

+ Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp, hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp.

 + Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND cấp xã cấp hoặc xác nhận.

 

d) Đối tượng 4: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị miễn học phí (Mẫu đơn tại website  http://std.tnus.edu.vn/uploads/files/bieu-mau/cong-tac-hssv/2017/Mau_Don_xin_MHP.pdf )

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo của UBND cấp xã cấp hoặc xác nhận;

+ Sổ hộ khẩu gia đình (bản phô tô công chứng).

 

e) Đối tượng 5: Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người  ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể:

a) Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu.

b) Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định theo các quy định của Nhà nước.

 

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị miễn học phí (Mẫu đơn tại website  http://std.tnus.edu.vn/uploads/files/bieu-mau/cong-tac-hssv/2017/Mau_Don_xin_MHP.pdf )

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Sổ hộ khẩu gia đình (bản phô tô công chứng).

 

3. Đối tượng được giảm 70% học phí:

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

 

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị giảm 70% học phí (Mẫu đơn tại website http://std.tnus.edu.vn/uploads/files/bieu-mau/cong-tac-hssv/2017/Mau_Don_xin_G_70_HP.pdf);

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Sổ hộ khẩu (bản phô tô công chứng).

 

4. Đối tượng được giảm 50% học phí:

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

 

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị giảm học phí (Mẫu đơn tại website: http://std.tnus.edu.vn/uploads/files/bieu-mau/cong-tac-hssv/2017/Mau_Don_xin_G_50_HP.pdf);

+ Bản sao có công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng;

+ Bản sao giấy khai sinh.