ThS. Lương Thị Hương Giang - chia sẻ cảm nhận của bản thân về Khoa Khoa học Sự sống
Chia sẻ của cựu sinh viên Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất
NHỮNG THẾ HỆ TRƯỞNG THÀNH TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NÓI GÌ
SINH VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG
Trần Thanh Sơn – KHQL K6- DÁM NGHĨ DÁM LÀM & THÀNH CÔNG
Cựu SV Ngọc Tiến Lực - Ý chí và Thành công
Thầy Mai Viết Thuận – cựu sinh viên Toán K1 của Khoa Toán – Tin, sinh ngày 08/01/1985 tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Thầy hiện là Phó trưởng Bộ môn Toán ứng dụng, Khoa Toán –Tin, trường Đại học Khoa học - Đ
Nguyễn Thị Hoàng Khuyên - Giáo viên Trường THPT Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội; Cựu sinh viên lớp Toán K5
Ninh Thị Hồng Duyên - Chuyên viên kiểm thử, Công ty TNHH Tư vấn Chất lượng và Phát triển công nghệ - Cựu sinh viên lớp Toán - Tin K7
Lê Hà Thu - Cựu sinh viên Toán - Tin K5 Phòng NCGD Đai học – Trung tâm nghiên cứu giáo dục Đại học & Nghề nghiệp, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng