THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 4 MỤC I PHẦN II THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 1998 CỦA LIÊN TỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, BỘ TÀI CHÍNH, BỘ LAO ĐỘ

Danh mục: Quy định Ngày ban hành: 17/06/2020 Lượt xem: 299 lần
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng