Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Điện thoại: (+84) 208.3904.319
Email: cthssv@tnus.edu.vn

Phòng Đào tạo

Điện thoại: (+84) 208.3903.398 (Hệ chính quy) - (+84) 208.3903.328 (Hệ không chính quy)
Email:daotao@tnus.edu.vn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cán bộ phụ trách: Nguyễn Trung Kiên
Điện thoại:(+84) 208.3903.398 / (+84) 968.529.283
Facebook: https://www.facebook.com/daotao.TNUS

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại: (+84) 208.3505.181
Email: khtc@tnus.edu.vn

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

Điện thoại: (+84) 208.3903.311
Email: khaothi@tnus.edu.vn

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Điện thoại: (+84) 208.3603.733
Email: icms@tnus.edu.vn
Các câu hỏi thường gặp

Em muốn hỏi về thủ tục Đề nghị cấp mới, làm lại thẻ sinh viên - Thẻ ATM ?

Câu hỏi: Em muốn hỏi về thủ tục Đề nghị cấp mới, làm lại thẻ sinh viên - Thẻ ATM ?
NGUYỄN VĂN A (anvt@tnus.edu.vn) - Báo chí K12.

Trả lời:

1. Đề nghị cấp mới:

a) Hồ sơ gồm:

+ 1 bản sao chứng minh thư;

+ 2 ảnh thẻ mới chụp, cỡ 3x4cm;

+ Giấy đề nghị làm thẻ ATM (bản cứng nhận tại Phòng CTHSSV). Hoặc Download tại địa chỉ http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/mau-dang-ky-phat-hanh-the-sinh-vien-507

b) Cách thức và trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ;

+ Bước 2: Trợ lý CT HSSV các đơn vị thu và tổng hợp hồ sơ của đơn vị mình rồi nộp tại phòng CT HSSV;

+ Bước 3: Trợ lý CT HSSV các đơn vị nhận thẻ cho sinh viên của đơn vị mình tại phòng CT HSSV.

c) Thời gian giải quyết: 2 tuần làm việc.

2. Đề nghị cấp lại:

a) Hồ sơ gồm:

+ 1 bản sao chứng minh thư;

+ 2 ảnh thẻ mới chụp, cỡ 3x4cm;

+ Giấy đề nghị phát hành lại (bản cứng nhận tại Phòng CTHSSV), Hoặc download tại địa chỉ http://http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/de-nghi-phat-hanh-lai-the-sinh-vien-508

+ Giấy đề nghị làm thẻ ATM (bản cứng nhận tại Phòng CTHSSV);Hoặc download tại địa chỉ http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/mau-dang-ky-phat-hanh-the-sinh-vien-507

+ Lệ phí: 17 000 đồng (không thu lệ phí đối với những trường hợp cấp lại thẻ do lỗi từ phía Nhà trường hoặc Ngân hàng).

b) Cách thức và trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ;

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng CT HSSV lấy xác nhận của Nhà trường;

+ Bước 3: Nhận lại hồ sơ tại phòng CT HSSV và nộp cho ngân hàng Agribank Thái Nguyên;

+ Bước 4: Nhận thẻ tại Ngân hàng Agribank theo lịch hẹn.

c) Thời gian giải quyết:

+ Thời gian lấy xác nhận của Nhà trường: tối đa 1 ngày làm việc;

+ Thời gian chờ lấy thẻ tại ngân hàng Agribank: theo lịch hẹn của Ngân hàng.