Công văn số 218/VECOM-VP về việc đề nghị giới thiệu chương trình Sinh viên khởi nghiệp với Thương mại điện tử 2017 tới sinh viên.

Danh mục: Cơ hội việc làm sinh viên