[Thông báo khác] V/v thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cướp tài sản; trộm cắp tài sản
[Thông báo khác] V/v tiếp tục thực hiện các biện pháo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên các khóa 15, 16, 17 ,18.
[Thông báo khác] Quyết định v/v cử sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng.
[Thông báo khác] V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 14 học kỳ II năm học 2019-2020
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP, AN
[Thông báo khác] V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 với sinh viên đầu năm học mới
[Lịch học] Kế hoạch v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2020-2021.
[Thông báo khác] V/v bổ sung hình thức nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy.
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng