[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] V/v thông báo buổi giới thiệu học bổng của Chính phủ Úc
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2018
[Thông báo khác] Danh sách xét tốt nghiệp tháng 03 - 2018
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Vv giới thiệu Chương trình học bổng của Chính phủ Australia.
[Thông báo khác] V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên khóa 15
[Thông báo khác] Thông báo v/v chuẩn bị nghỉ Tết Mậu Tuất năm 2018 đối với sinh viên ở nội trú
[Thông báo khác] Thông báo v/v lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên bằng phần mềm khảo sát trực tuyến
[Lịch học] Thông báo kế hoạch học tập môn GDQP và AN Khóa 26 - Đại học Khoa học.
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập HK I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15