[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc cộng điểm thưởng cho sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015 - 2016
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV 2
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân học sinh, sinh viên tiêu biểu năm học 2015 - 2016
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 11, 12, 13 năm học 2015 - 2016
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định V/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy định Công tác HSSV
[Khen thưởng - kỷ luật] Thông báo danh sách sinh viên K10, 11, 12, 13 vi phạm quy chế thi học kỳ 2 (2015-2016)
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v xét cảnh báo học tập, buộc thôi học đối với những SV K10, 11,12,13 học kì I năm học 2015-2016.
[Khen thưởng - kỷ luật] Thông báo danh sách sinh viên K10,11,12 vi phạm quy chế thi kỳ I (2015-2016)
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v khen thưởng tập thể lớp Xuất sắc, Tiên tiến năm học 2014-2015.
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng